MVO

QLS hecht veel waarden aan MVO

Bij ons geloven wij sterk in het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn wij toegewijd aan het creëren van een positieve impact op de samenleving, het milieu en onze stakeholders. Onze MVO-waarden vormen de kern van alles wat wij doen. Ze dienen als leidraad bij het nemen van beslissingen en het bepalen van onze strategieën. Wij zijn toegewijd aan diverse MVO-principes.

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven ernaar een positieve impact te hebben op de samenleving!

inge

MVO voor de lange termijn

Maatschappelijke verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie en cultuur. Wij streven naar een evenwichtige benadering waarbij wij rekening houden met de economische, sociale en milieuaspecten van onze activiteiten. QLS is ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoordelijk ondernemen niet alleen goed is voor de wereld om ons heen, maar ook voor de lange termijn en groei van QLS. 

Op sociaal vlak streven wij naar het bevorderen van welzijn en diversiteit binnen onze organisatie. Hierbij creëren wij een veilige en inclusieve werkomgeving waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of andere kenmerken. Wij investeren in de ontwikkeling en groei van onze medewerkers en bieden hen de mogelijkheid om hun potentieel te bereiken.

Bij QLS is MVO onderverdeeld naar de volgende disciplines: 
– Duurzaam ondernemen 
– Sociaal inclusief ondernemen 
– QLS foundation 

 duurzame fulfilment bij qls

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en wij streven ernaar om op een ethische en milieuvriendelijke manier te opereren. Milieubewustzijn is één van onze belangrijkste pijlers. Dit doen wij door middel van energiebesparende maatregelen, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en het verminderen van afval en emissies. Wij streven naar duurzame energieoplossingen en investeren in groene technologieën om onze impact op het klimaat te verminderen. Lees hier meer

sociaal inclusief ondernemen

Sociaal inclusief ondernemen

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en betrokken voelt. QLS werkt samen met lokale organisaties en instanties om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij streven naar een diverse en inclusieve werknemerspopulatie, waarbij wij talent en vaardigheden erkennen ongeacht iemands achtergrond. Lees hier meer

mvo

QLS Foundation

Bij ons geloven wij sterk in de kracht van het sponsoren en het bijdragen aan goede doelen die een positieve impact hebben op de samenleving en de wereld om ons heen. Wij zijn toegewijd aan het maken van een verschil en het bevorderen van positieve verandering. Als bedrijf zijn wij betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven. Lees hier meer

tekenen samenwerken

Samenwerken?

Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen m.b.t. MVO. QLS gelooft sterk in de kracht van samenwerking bij het realiseren van succesvolle projecten. Mocht je willen samenwerken? Onze aanpak bij MVO richt zich op het opbouwen van sterke partnerschappen en het creëren van synergieën. Neem gerust contact met ons op. Samen naar een betere toekomst!

Ontdek QLS in de media

Lees ons persbericht